Những đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả theo quy định của Pháp luật

* Các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan
* Vi phạm bản quyền tác giả sẽ bị xử lý như thế nào?
* Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả: Hồ sơ, trình tự thủ tục mới nhất
* Thủ tục đăng ký bản quyền đối với quyền liên quan

Các đối tượng không được bảo hộ quyền tác giả được quy định cụ thể tại Điều 15 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi năm 2009 như sau:

Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả:

1.Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, chỉ mang tính chất đưa tin không có tính sáng tạo.

2. Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó bao gồm văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

3. Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Xem thêm Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Lí do các đối tượng trên không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả:

– Đối với tin tức thời sự:  Nếu là các tin tức thời sự thuần túy, chỉ tường thuật lại một hành vi , sự việc.. thì không mang tính sáng tạo. Ví dụ như phóng viên đưa tin về một vụ cướp trên đường phố thì phải nêu chính xác tên, tuổi người bị cướp, thiệt hại về người và của…. Tuy nhiên, bản tin thời sự có kèm theo lời phân tích, nhận xét thể hiện sự sáng tạo trí tuệ của tác giả thì vẫn được bảo hộ.

Xem thêm Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam

– Đối với văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính: mục đích của loại văn bản này nhằm tuyên truyền, phổ biến về một vấn đề nào đó trong phạm vi nhỏ từ phường, xã đến phạm vi lớn như một quốc gia. Mọi người đều có thể sử dụng, trích dẫn các văn bản này nhằm đưa thông tin mà văn bản chứa đựng áp dụng vào các tình huống cụ trong phạm vi văn bản hướng tới. Nếu đăng ký bảo hộ văn bản này thì phải xin phép chủ sở hữu, điều đó dẫn đến làm sai lệch mục đích của văn bản này.

Xem thêm Quy định pháp luật về tên thương mại

– Đối với quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động,…: các đối tượng này không thể hiện tính sáng tạo và không thể hiện dưới dạng vật chất nhất định.

* Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
* Một số vấn đề pháp lý xoay quanh tên thương mại
* Những lợi ích của tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với doanh nghiệp
* Cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu công nghiệp

Trên đây là bài tư vấn của Luật nam phát đối với những đối tượng không thuộc phạm vi của bảo hộ quyền tác giả. Quý khách cần tư vấn chi tiết vui lòng liên hệ Hotline 0902 845 039 để gặp Luật sư tư vấn.